Spå dig gratis !

Här kan du få en gratis spådom i kort eller rådfråga vårt orakel nedan.

dra tre kort bild


Medan du klickar dra kort, fokusera på din fråga !
Den som siar i kort måste vara medveten om att spådomen behöver en del tolkning. Svaret du får kommer i form av metaforer och symboler för att kunna föra fram ett underliggande meddelande !

Den som spås måste vara medveten om att ditt resultat kan vara menat som en metafor och ska tolkas utefter frågan som du ställde, frågeställaren och frågeställarens situation. Du måste vara noggrann när du tolkar och ha ett öppet sinne ! Tänk på att det kan finnas alternativa meningar och det du först trodde stämmer inte alltid. Ta din tid och tänk igenom resultatet som du får..

Fråga Oraklet

Här kan du få svar på enkla och okomplicerade frågor. Svaret du får kommer vara enkelt och klart, men tänk ändå till efter att du har fått det då det kan ligga en dold mening i det svar du får !

Ställ en fråga som det bara går att svara ja eller nej på och tryck sedan på knappen.

Kristall kula

Ställ din fråga här:Oraklet svarar:

 
——————————————————————-


Mer om orakel spådomar

Ett orakel var en person som ansågs vara en källa till vishet och som kunde förutse framtiden. De kommunicerade via gudarna eller en högre makt för att kunna förutse framtiden. De var portaler genom vilka gudarna pratade direkt med människorna.

Det mest kända var sierskan i Delfi som hetter Pythia. Hon vägledde greklands mäktigaste män i både krig och fred och hennes spådomar slog i princip aldrig fel. Idag finns det bara ett kvar, statsoraklet i Tibet. Här kan du läsa mer om orakel, deras historia, vilka som var de mest kända och hur det gick till när de siade om framtiden.
counter on godaddy