Tarot spådom

Spelkorten användes som vanliga spelkort på 1600-talet men på 1700 talet började de även användas av siare och mystiker för att spå. Många fascineras fortfarande av metoden som idag är väldigt populär.

Man använder korten till att läsa sin framtid, sin karriär, sin hälsa och sitt kärleksliv.Korten anses härstamma från en magisk egyptisk bok som heter ”The book of Thoth”.  I en lek brukar det finnas 78 kort. Leken delas upp i två delar, Stora Arkanan och Lilla arkanan. Stora arkanan består av 22 kort utan kategorier och den lilla arkanan 56 kort indelade i 4 kategorier.

När man spår i korten så måste det finnas en sökare och en läsare. Läsaren försöker svara sökarens frågor genom att läsa korten. Först så blandar läsaren korten, sen lägger läsaren ut dem. Genom att kombinera korten som kommer upp och deras position så kan sökaren få sin läsning.

För att kunna tolka korten använd dig av vår lista på tarotkortens betydelse.

Tarot korten är unika, inget är det andra likt och alla har sin egen betydelse. För de som är nya så kan kortens betydan vara förvirrande då ett kort kan ha olika innebörder och tolkningar.

Narren kan til exempel verka negativt men det kan även representera en gnista som sätter saker i rörelse. Magikern symboliserar nya möjligheter och nya affärer. Rättvisan representerar lösta konflikter.

De älskade är ett väldigt speciellt kort med flera olika meningar. Det är ett känsligt kort och det brukar indikera att något bra kan komma ut ur en speciell förening. Andra sidan av det kortet visar på att det alltid finns en möjlighet att det slutar tragiskt.

En kortlek som används vid Tarot.

Hur man gör en Tarot spådom

En tarot läsare tror att framtiden inte är bestämd än, du har en fri vilja och dina val kan förändra din framtid. Korten berättar alltså inte din framtid utan din troliga framtid. De förutspår vad som troligtvis kommer hända i en persons liv men inte vad som definitivt kommer att hända.Det finns flera olika läggningar att använda. En del använder bara ett fåtal kort medan andra använder många.  Det Keltiska korset är troligtvis det äldsta och det populäraste sättet att lägga tarot. Det har överlevt så länge då det har en simpel med kraftfull layout. En stark enegi har byggts upp kring denna metoden eftersom det har använts av så många personer under så många år.

Rahdues Hjul inkluderar alla korten i leken och skapar en bild av en persons hela liv. Vissa läggningar innehåller däremot bara ett kort. Läggningarna med endast ett kort kan vara användbart för dagliga läsningar.

Varje position i en läggning har en unik betydelse beroende på vilket kort som faller på positionen. När korten sammanförs med varandra i en viss position så skapas en helt ny mening. Det skapas kombinationer och en historia med karaktärer och olika teman.

Tarot är till viss del associerat med Astrologi. Det finns en bindning då de 12 väktarna matchar de 12 tecknena i zodiaken.
counter on godaddy